วันพุธที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

อย่าคิดกลัว ให้คิดไกล

อย่าคิดกลัวกับสิ่งที่ยางไม่รุ้ว่ามานจะดีหรือไม่ดี
แต่เปลี่ยนจากความกลัวมาคิดให้ไกลว่าตัวเรานั้นต้องทำยางไงจะประสบความ สำเร็จจะดีกว่าเอาความรุ้สึกกลัวมาคิดต่อยอดอนาคตตัวเองจะดีกว่า

Cr.is-rawi

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น